24.08.2017

Rettig flyttar till nya utrymmen i Helsingfors

Rettig Group flyttar den 1 september 2017 sitt huvudkontor till Mannerheimvägen 14A, 9 vån, i Helsingfors. Bolagets nuvarande kontor på Bulevarden 46 ska renoveras. Renoveringen inleds i början av september och förväntas vara slutförd senast i mitten av 2018.

Rettig Groups kontor har varit på Bulevarden 46 i Rödbergen i centrala Helsingfors sedan 1990 efter köpet av Sinebrychoff år 1984. I samband med inflyttningen genomgick byggnaden en grundrenovering utgående från arkitekt Juhani Katainens planer. Närmare 30 år senare har mycket av byggmaterial oa. föråldrats och byggnaden är i behov av en modernisering, som kommer att genomföras med beaktande av byggnadens arkitektoniska och kulturella värde i Helsingfors.

Byggnaden byggdes ursprungligen för Nordens äldsta bryggeri, Sinebrychoff, som grundades i Rödbergen år 1819 i dåvarande Helsingfors’ utkanter. För att tillfredsställa bryggeriets behov av tilläggsutrymmen uppfördes 1880 vid Bulevarden en ny lagrings- och fermenteringsbyggnad enligt ritningar av arkitekt Sebastian Gripenberg. År 1890 utvidgades byggnaden utgående från arkitekt Theodor Höijers ritningar. Byggnaden med sina maltsilor tjänade som Sinebrychoffs lager i över hundra år och har sedan 1990 varit Rettig Groups huvudkontor.

Läs mera om Rettigs historia.

Tilläggsinformation:
Tomas von Rettig, VD för Rettig Group
Tfn +358 (0)40 745 5276

Rettig Group är ett familjeägt investeringsbolag som skapar värde för generationer genom aktivt och ansvarsfullt ägarskap. I Rettig Group ingår Rettig ICC (värmeelement och reglering av inomhustemperatur), Nordkalk (kalksten), Alandia (försäkring), eQ (fondförvaltning och corporate finance) och Anchor (finansiella investeringar). Genom sina innehav har Rettig Group över 4000 anställda i cirka 28 länder. www.rettig.fi