Senaste nytt mars 2, 2020

Rettig Group blir aktieägare i Aktia Bank

Det nybildade bolaget RG Partners Oy, där Rettig Group Oy Ab och Svenska litteratursällskapet i Finland är de största ägarna, har den 1.3.2020 ingått ett avtal som, om transaktionen slutförs, ger företaget 10,12 procents ägarandel i Aktia Bank Plc (totalt 7 078 115 aktier) genom förvärv från ett flertal säljare.

I och med transaktionen säljer Svenska litteratursällskapet i Finland hela sitt aktieinnehav i Aktia Bank (5 803 154 aktier) till RG Partners och blir en av ägarna i RG Partners med 25 procents ägarandel. Den största ägaren i RG Partners är Rettig Group med 30 procents ägarandel.

Andra ägare i RG Partners är, genom sina bolag, Georg Ehrnrooth, Carl-Gustav Ehrnrooth, Henrik Ehrnrooth och Janne Larma.

Transaktionen med Svenska litteratursällskapet i Finland är beroende av att Europeiska centralbanken och Finansinspektionen godkänner att RG Partners får förvärva mer än 10 procent av aktierna i Aktia Bank.

Om alla delar av transaktionen slutförs blir RG Partners Aktia Banks största aktieägare.

Matts Rosenberg, vd, Rettig Group

”Aktia Bank är ett bra bolag med stabil tillväxt. Vi tror att Aktia Bank kan få ökad tillväxt och lönsamhet och förnya sin verksamhet framöver, och som en av de största ägarna vill vi stödja den utvecklingen. Den här typen av investeringar är ett utmärkt tillfälle för oss att få vara med och hjälpa företag att växa. Vi ser fram emot att samarbeta med andra ägare i Aktia Bank för att utveckla bolaget ytterligare.”

Dag Wallgren, vd, Svenska litteratursällskapet i Finland

”Svenska litteratursällskapet är med i RG Partners för att även i framtiden få ta del av den fortsatt goda utveckling vi förväntar oss av Aktia Bank. Vi tror också att de andra delägarna i RG Partners har nyttig kunskap och erfarenhet som de kan utnyttja vid utvecklandet av bolaget och på så sätt öka Aktia Banks värde.”

Rettig Group är ett familjeägt investeringsbolag som skapar värde för generationer genom aktivt och ansvarsfullt ägande. I våra kärninvesteringar ingår Purmo Group (värmeelement och reglering av inomhustemperatur), Nordkalk (kalkstensbaserade produkter), Alandia (marin- och båtförsäkringar), Terveystalo (hälsovårdstjänster) och eQ (kapitalförvaltning och corporate finance). Vår investering genom RG Partners i Aktia Bank ingår i våra Finansiella investeringar.

Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) bevarar, utvecklar och förmedlar kunskap om det svenska kulturarvet i Finland. SLS är en av de största förvaltarna av donerade medel för allmännyttiga ändamål och den största privata finansiären av forskning om det svenska i Finland. SLS äger och förvaltar Svenska kulturfonden. SLS ägande i Aktia Bank genom RG Partners är en finansiell placering som stöder målsättningarna för sällskapets förmögenhetsförvaltning.

Aktia Bank: Anmälan om ändring av ägarandel i enlighet med kapitel 9 paragraf 10 i värdepappersmarknadslagen

Ytterligare information

Rettig Group
Matts Rosenberg, vd
Tel. 050 453 1949
E-post: matts.rosenberg@rettig.fi

Pia Dahlqvist, Head of Communications and HR, Rettig Group
Tel. 040 526 7813
E-post: pia.dahlqvist@rettig.fi

www.rettig.fi

Svenska litteratursällskapet i Finland
Dag Wallgren, vd
Tel. 040 522 4648
E-post: dag.wallgren@sls.fi
www.sls.fi