25.06.2012

Rettig Group emitterar ett obligationslån på 100 miljoner euro

Rettig Group emitterar ett obligationslån på 100 miljoner euro riktat till inhemska investorer den 25.6.2012. Det femåriga obligationslånet har en kupongränta på 5,25 %.   Likviden från lånet kommer att användas för företagets generella finansieringsbehov.   Nordea Bank och Pohjola Bank fungerar som arrangörer för obligationslånet. Dessutom fungerar Sampo Bank som försäljningsagent.   För mera information kontakta: Leif Söderström, Group Treasurer, tel. +358 40 501 0930