19.10.2012

Rettig Group får ny enhet för finansiering och företagsutveckling

Fr.o.m. 1 januari 2013 får Rettig Group en ny enhet, Corporate Finance and Development. Enheten omfattar finansiering (Group Treasury), investerarrelationer (Investor Relations) och företagsutveckling (Corporate Development).   Tomas von Rettig (32) har utnämnts till direktör för den nya enheten (Vice President, Corporate Finance and Development) fr.o.m. 1.1.2013. Han rapporterar till Rettig Groups verkställande direktör Hans Sohlström och är medlem i Rettig Groups ledningsgrupp. Tomas nuvarande befattning är affärsutvecklingsdirektör (Vice President, Business Development).   Jarmo Ellmén (59) har utnämnts till finansieringsdirektör för Rettig Group fr.o.m. 1.1.2013. Han kommer att rapportera till Tomas von Rettig. Jarmo fungerar nu som biträdande finansieringsdirektör (Assistant Group Treasurer).   Den nuvarande finansieringsdirektören, Leif Söderström (62), har utnämnts till ansvarig direktör för specialprojekt (Senior Vice President, Special Assignments) fr.o.m. 1.1.2013 tills han går i pension sommaren 2013. Leif rapporterar till Hans Sohlström.   En ny tjänst som chef för investerarrelationer (Investor Relations Manager) är ännu inte tillsatt. Den person som väljs kommer att rapportera till Tomas von Rettig.   “Den nya strukturen stöder våra strävanden att vidga finansieringsbasen och intensifiera kommunikationen och interaktionen med våra finansiärer och investerare”, säger Hans Sohlström.   Ytterligare uppgifter:   Hans Sohlström Tel. +358 400 547 717   Leif Söderström Tel. +358 40 5010 930   Tomas von Rettig Tel. +358 9 6188 3232