17.01.2013

Rettig Group går med i Cleantech Finland

Rettig Group har anslutit sig till projektet Cleantech Finland för att stöda förverkligandet av sin strategi, som baserar sig på ren teknologi och miljövänliga lösningar.   ”Rettigs mission är att äga affärsverksamheter som skapar hållbar värdeutveckling på lång sikt, som har ledande positioner på utvalda marknader och som erbjuder sina kunder mera värde med mindre miljöpåverkan. Cleantech utgör kärnan i Rettig Groups alla tre affärsområden. Rettig ICC erbjuder energieffektiva lösningar för inomhustemperatur, Bores lastfartyg hör till de mest energieffektiva och Nordkalk har kalkstensbaserade miljövårdsprodukter för rökgas- och vattenrening samt för effektivare produktionsprocesser”, säger Hans Sohlström, verkställande direktör för Rettig Group.   ”Det finns en växande efterfrågan för hållbara, miljövänliga och energieffektiva lösningar. Detta styr vår affärsutveckling och utgör en viktig grund för vår strategiska riktning. Cleantech Finland erbjuder möjligheten att befrämja vår rena teknologi och att nätverka med andra ledande företag”, säger Hans Sohlström.   Cleantech Finland förenar finska företag som gemensamt tar sig an globala miljöutmaningar. Cleantech Finlands nätverk representerar många olika branscher och förenar upp till 100 ledande cleantechföretag med en sammanlagd omsättning på ca 20 miljarder euro. Finska cleantechföretag är globala ledare inom t.ex. energieffektivitet och rena industriella processer.   “Vi önskar vår nya medlem, Rettig Group, välkommen till nätverket Cleantech Finland. Rettigs medlemskap innebär en betydande förstärkning och utvidgning av vårt unika kunnande om ren teknologi. Medlemskapet medför också nya möjligheter för innovationer samt samarbete mellan medlemsföretagen och därmed också ökat värde för kunderna runt om världen”, förklarar direktör Santtu Hulkkonen på Cleantech Finland.   “Rettig har en lång bakgrund inom olika branscher där energi och materialeffektivitet traditionellt har inneburit en konkurrensfördel. Rettig Group är ett modernt företag och är ett utmärkt exempel på hur en hållbar resursanvändning och energieffektivitet kan bli ryggraden i företagets strategi”, sammanfattar Santtu Hulkkonen.   Den finska regeringen har som mål att göra Finland till det globalt ledande landet när det gäller ren teknologi. Arbets- och näringsministeriet har fäst uppmärksamhet vid den aktiva roll som Rettig Group har tagit för att stöda denna utveckling.   “Rettig Group är definitivt en föregångare inom finländsk cleantech. Vi uppskattar stort att Rettig Group så aktivt deltar i befrämjandet av ren teknologi. Rettig Groups verkställande direktör Hans Sohlström är ordförande för Näringslivets Miljöforum i Finland och medlem i ledningsgruppen för regeringens cleantechprogram”, säger doktor Mari Pantsar-Kallio, cleantechprogrammets strategidirektör vid arbets- och näringsministeriet.   Ytterligare uppgifter:   Rettig Group: Hans Sohlström, verkställande direktör, tel. (09) 6188 3220 eller hans.sohlstrom@rettig.fi Cleantech Finland: Santtu Hulkkonen, programdirektör, tel. 040 343 3341 eller santtu.hulkkonen@finpro.fi   Cleantech Finland Nätverket Cleantech Finland samlar ledande finländska experter och kopplar ihop finländskt kunnande med global efterfrågan. Cleantech Finland bygger upp landets rykte som det ledande landet i miljöfrågor och ren teknologi. Varumärket Cleantech Finland ägs av Finlands Näringsliv EK. Finpro ansvarar för marknadsföringen och kommunikationen. www.cleantechfinland.co   Rettig Group Rettig Group är ett finländskt familjeföretag som är verksamt inom tre affärsområden: Rettig ICC (Europas ledande tillverkare av värmeelement och reglage av inomhustemperatur), Bore (sjöfrakttjänster) och Nordkalk (Nordeuropas ledande tillverkare av kalkstensbaserade produkter för industri, lantbruk och miljövård). Omsättningen år 2011 uppgick till ca 970 miljoner euro. Rettig Group sysselsätter ca 4 500 personer i 20 länder. www.rettig.fi Finlands strategiska program för cleantech Finlands regering inledde 2012 ett strategiskt program för ren teknologi, vars mål är att fram till år 2020 göra Finland till det globalt ledande landet inom cleantech, öka omsättningen för cleantechföretagen i Finland till 50 miljarder euro och skapa 40 000 nya arbetsplatser inom ren teknologi. Programmet leds av arbets- och näringsministeriet. www.tem.fi/cleantech