04.05.2020

Rettig Group har avtalat om förlängning av vissa befintliga lån och undertecknat två nya låneavtal

Rettig Group Oy Ab har avtalat med sina långivare om att förlänga eller förnya vissa bilaterala låneavtal som tidigare skulle förfalla under 2020. Efter dessa förlängningar och förnyelser kommer vissa av Rettig Groups bilaterala lån att förfalla enligt följande:

  • Danske Bank A/S, Finland filial (20 miljoner euro) den 9 juli 2021 med option till ett års förlängning;
  • OP Företagsbanken Abp (30 miljoner euro) den 15 juni 2021 med option till ett års förlängning;
  • Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (25 miljoner euro) den 5 november 2021 med option till ett års förlängning; och
  • UniCredit Bank Austria AG (25 miljoner euro) den 26 april 2021

Rettig Group har dessutom tecknat två nya bilaterala låneavtal med Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma och Nordea Bank Abp. Lånet på 15 miljoner euro från Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma baseras på Rettig Group Oy Abs ArPL-försäkringsavgifter och förfaller den 22 april 2023. Lånet på 25 miljoner från Nordea Bank Abp är ett bulletlån med rörlig ränta som förfaller den 17 april 2021.

Samtliga ovanstående lån är avsedda för bolagets allmänna finansieringsbehov och ersätter delvis Rettig Groups företagscertifikat som förfaller under 2020. Rettig Group har dessutom en syndikerad kreditlimit på 100 miljoner euro som förfaller den 5 april 2022 och på 110 miljoner euro som förfaller den 13 april 2023.

Ytterligare information:
Thomas Ekström, ekonomidirektör, Rettig Group
Telefon +358 (0)50 381 9751
E-post thomas.ekstrom@rettig.fi