03.10.2013

Rettig Group har framgångsrikt genomfört återköp av obligation emitterad den 22 juni 2010

Rettig Group har idag genomfört det partiella återköpet av bolagets obligation emitterad 22 juni 2010 (ISIN: FI4000014204). Bolaget återköper obligationen till ett nominellt värde av EUR 41 850 000 mot kontant vederlag, vilket motsvarar 41,85 procent av obligationens ursprungliga nominella belopp på EUR 100 miljoner.

Alla anbud från innehavare av obligationen har godkänts och kommer att genomföras enligt villkor som gäller för återköpserbjudandet. För att kunna godkänna alla anbud från innehavarna av obligationen i enlighet med villkor för återköpserbjudandet, har bolaget använt sin rätt att öka erbjudandets maximala belopp till EUR 41 850 000.

Återköpspriset motsvarar 104,55 procent av obligationens nominella belopp. Bolaget kommer därutöver betala upplupen ränta på de obligationer som återköps. Återköperbjudandets likviddag är den 8 oktober 2013.

Efter återköpet uppgår utestående obligation som förfaller den 22 juni 2015 till nominellt EUR 58 150 000.

Dealer Manager och Tender Agent för återköpserbjudandet är Nordea Markets.

För ytterligare information:
Tomas von Rettig, Vice President Corporate Finance and Development:
Tel. +358 (0)09 6188 3226, tomas.vonrettig@rettig.fi or www.rettig.fi

Rettig Group är ett finskt familjeföretag som skapar värde för generationer genom hållbar och långsiktig tillväxt. I alla våra affärsverksamheter eftersträvar vi en ledande position på utvalda marknader och högre kundvärde med mindre miljöpåverkan. Rettig Group äger idag Rettig ICC – Europas ledande producent av värmeelement och reglage av inomhustemperatur; Nordkalk – Nordeuropas ledande tillverkare av kalkstensbaserade produkter för industri, lantbruk och miljövård; och Bore – leverantör av industriella sjöfrakttjänster. År 2012 var Rettig Groups omsättning cirka 970 miljoner euro och bolaget hade cirka 4400 anställda i 25 länder.