31.08.2016

Rettig Group har ökat sitt innehav i eQ Abp

Rettig Group Oy Ab har genom sitt helägda dotterbolag Anchor Oy Ab, ökat sitt innehav i eQ Abp till cirka 10,11 procent av aktiestocken och rösterna.

Ytterligare information:
Josefina Tallqvist, direktör för kommunikation och investerarrelationer
Tfn +358 40 7455276, email: josefina.tallqvist@rettig.fi
www.rettig.fi

Rettig Group är ett familjeägt investeringsbolag som skapar värde för generationer genom aktivt och ansvarsfullt ägande. I Rettig Group ingår Rettig ICC (värmeelement och reglering av inomhustemperatur), Nordkalk (kalksten), Alandia (försäkring) och Anchor (finansiella investeringar). Genom sina innehav har Rettig Group cirka 4 200 anställda i 28 länder.