30.06.2016

Rettig Group har slutfört försäljningen av Bore till Spliethoff

Rettig Group Oy Ab har slutfört försäljningen av RoRo-rederiet Bore Oy Ab till det holländska rederiet Spliethoff’s Bevrachtingskantoor B.V. Bores hela affärsverksamhet har övergått till Spliethoff, inklusive hela Bores personal, hela Bores flotta på nio RoRo-fartyg och Bores starka varumärke.

”Det här är ett intressant steg i utvecklingen av Bores affärsverksamhet. Bore blir en del av ett rederi med global verksamhet och långa traditioner inom rederiverksamhet.Vi önskar Bore och hela personalen allt gott då Bore nu inleder en ny fas i rederiverksamheten. Försäljningen av Bore ger Rettig Group förbättrad finansiell flexibilitet. Vi kommer att fortsätta utvecklingen av våra existerande affärsverksamheter inom koncernen eller gå in på helt nya affärsområden, som stöder vår riskdiversifieringsstrategi och där vi kan tillföra mervärde som långsiktig ägare och,” säger Rettig Groups verkställande direktör Tomas von Rettig.

För ytterligare information, se www.rettig.fi eller kontakta:
Tomas von Rettig, VD, Rettig Group Oy Ab eller Håkan Modig, VD, Bore Oy Ab: +358 40 7455276
Josefina Tallqvist, Rettig Group Oy Ab, direktör för kommunikation och investerarrelationer
Tel: +358 40 7455276, email: josefina.tallqvist@rettig.fi

Rettig Group Oy Ab är ett finskt familjeföretag som skapar värde för generationer. Vi eftersträvar hållbar och långsiktig värdetillväxt genom riskspridning och en stark balans. I Rettig Group ingår Rettig ICC – värmeelement och reglage för inomhustemperatur; Nordkalk – kalkstensbaserade produkter, Försäkringsaktiebolaget Alandia som intressebolag och Anchor – Rettig Groups interna investeringsverksamhet. År 2015 var Rettig Groups omsättning 891 miljoner euro (IFRS) och bolaget hade cirka 4 200 anställda i 28 länder.

Rederiet Bore Oy Ab grundades år 1897 och har varit ett helägt dotterbolag till Rettig Group Oy Ab. Bores flotta består av nio RoRo-fartyg, som alla seglar under finsk flagg. Fartygen trafikerar året runt och hör till isklass 1A eller 1A Super. Bores RoFlex® -fartyg är banbrytande inom rederibranschen när det gäller hållbar och ekonomisk verksamhet. År 2015 var Bores omsättning 40 miljoner euro och antalet anställda 214.

Spliethoff Bevrachtingskantoor B.V. grundades år 1921 av Johan Fredrik Spliethoff, en skeppsmäklare som specialiserat sig på att transportera trävaror från Baltikum. Spliethoff trafikerar idag sammanlagt över hundra fartyg över hela världen. Koncernen är känd för kvalitet och fartyg som alltid uppfyller de nyaste kraven, för sin kunniga besättning och för de skräddarsydda lösningar rederiet erbjuder sina kunder. Den finländska RoRo-linjeoperatören Transfennica tillhör Spliethoff-koncernen sedan 2002.