31.08.2021

Rettig Group har slutfört försäljningen av Nordkalk och blir en betydande aktieägare i SigmaRoc Plc

Rettig Group har idag slutfört försäljningen av Nordkalk till SigmaRoc Plc till ett skuldfritt värde på 500 miljoner euro, såsom meddelades 15 juli 2021. Som en del av transaktionen har Rettig Group återinvesterat 50 miljoner euro i SigmaRoc Plc, vilket resulterar i en ägarandel på ca 8 procent i bolaget.

Brittiska SigmaRoc Plc är noterat på Londonbörsens alternativa investeringsmarknad (AIM). Bolaget investerar i, utvecklar och integrerar företag inom byggmaterialssektorn i Europa. Bolaget driver fem plattformar i Storbritannien, Wales, Belgien och på de brittiska Kanalöarna. Nordkalk kommer att utgöra den sjätte plattformen i norra Europa. SigmaRoc levererar ett brett utbud av material som sträcker sig från cement och asfalt till prefabricerade betongprodukter. Den sjätte plattformen kommer ytterligare att öppna möjligheter att integrera kalkstenprodukter i det nuvarande utbudet.

Ytterligare information:
Matts Rosenberg, VD, Rettig Group: Tel. +358 (0)40 7455276

Rettig Group är ett ledande finskt, familjeägt investeringsbolag som skapar värde för generationer genom aktivt och ansvarsfullt ägande. Våra kärninvesteringar är eQ, Purmo Group, SigmaRoc och Terveystalo. Vi investerar allt mera i finansiella investeringar såsom private equity fond- och saminvesteringar.