30.06.2021

Rettig Group har slutfört försäljningen av sitt innehav i Alandia

Rettig Group har slutfört försäljningen av sitt 24,9 procents innehav i Alandia. Affären publicerades den 1.4.2021 och förutsatte Finansinspektionens godkännande, som nu har erhållits.

Köparen av aktierna är Alandia Holding Ab, som ägs av ett ägarkonsortium i vilket ingår Ålandsbanken, Veritas Pensionsförsäkring, Viking Line, Lundquist Shipping Company Limited, Wiklöf Holding och Föreningen Konstsamfundet.

Alandia är ett av de ledande marinförsäkringsbolagen i Norden och Baltikum. Bolaget var ett ömsesidigt försäkringsbolag fram till 2014. Rettig Groups innehav i Alandia har sitt ursprung i rederiet Bore, som tidigare ägdes av Rettig Group och som var kund hos Alandia. Bore blev aktieägare i Alandia i samband med ombildningen av Alandia till aktiebolag år 2014.

De kommersiella villkoren för affären delges inte. 

Ytterligare information:

Matts Rosenberg, VD, Rettig Group: Tel. +358 40 7455276

Rettig Group är ett ledande finskt, familjeägt investeringsbolag som skapar värde för generationer genom aktivt och ansvarsfullt ägande. Våra kärninvesteringar är eQ, Nordkalk, Purmo Group och Terveystalo. Vi investerar allt mera i finansiella investeringar såsom private equity fond- och saminvesteringar.