Senaste nytt juli 10, 2015

Rettig Group har tecknat 50 miljoner euros låneavtal

Rettig Group Oy Ab har tecknat två nya låneavtal till ett sammanlagt värde på 50 miljoner euro. Lånegivare är Pohjola Bank Abp och Danske Bank Abp. Löptiden för bägge låneavtal är fem år med en option till högst två års förlängning. Krediterna är bulletlån med rörlig ränta. Lånen är avsedda för allmänna finansieringsbehov inom koncernen och ersätter delvis den obligation på 58,15 millioner euro som förföll till betalning i juni 2015.

För ytterligare information:
Jarmo Ellmén, Group Treasurer
Tel: +358 (0)400 748769
Email: jarmo.ellmen@rettig.fi

Rettig Group är ett finskt familjeföretag som skapar värde för generationer genom hållbar och långsiktig tillväxt. Vi eftersträvar ledande marknadspositioner och högre kundvärde med mindre miljöpåverkan. I Rettig Group ingår Rettig ICC – värmeelement och reglage för inomhustemperatur; Nordkalk – kalkstensbaserade produkter och Bore – RoRo-sjöfartstjänster. År 2014 var Rettig Groups omsättning 933 miljoner euro och bolaget hade cirka 4 100 anställda i 25 länder.