01.11.2013

Rettig Group har tecknat avtal om ny femårig revolverande kreditlimit om 110 MEUR

Rettig Group har idag tecknat avtal om en ny revolverande kreditlimit om EUR 110 miljoner. Lånefaciliteten är i euro och dess löptid är fem år.

Lånet är främst avsett att utgöra en reserv för allmänna finansieringsbehov inom företaget. Med lånet refinansierar bolaget en befintligt revolverande kreditlimit på EUR 80 miljoner från 30 juni 2010 samt två befintliga bilaterala lånefaciliteter vars totala värde är EUR 30 miljoner.

Danske Bank A/S, Helsingfors kontoret, var koordinator, agent och mandated lead arranger. Nordea Bank Finland Plc, Pohjola Bank Plc och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) fungerade också som mandated lead arrangers.

Rettig Group:s VP Corporate Finance and Development, Tomas von Rettig:
”Vi är mycket nöjda med villkoren och glada över det fortsatta stödet och engagemanget som våra samarbetsbanker har visat. Refinansieringen utgör en del av vår likviditetsreserv och ger Rettig Group ökad finansiell flexibilitet.”

 

För ytterligare information:

Tomas von Rettig, Vice President Corporate Finance and Development:
Tel. +358 (0)09 6188 3226, tomas.vonrettig@rettig.fi or www.rettig.fi

Rettig Group är ett finskt familjeföretag som skapar värde för generationer genom hållbar och långsiktig tillväxt. I alla våra affärsverksamheter eftersträvar vi en ledande position på utvalda marknader och högre kundvärde med mindre miljöpåverkan. Rettig Group äger idag Rettig ICC – Europas ledande producent av värmeelement och reglage av inomhustemperatur; Nordkalk – Nordeuropas ledande tillverkare av kalkstensbaserade produkter för industri, lantbruk och miljövård; och Bore – leverantör av industriella sjöfrakttjänster. År 2012 var Rettig Groups omsättning cirka 970 miljoner euro och bolaget hade cirka 4400 anställda i 25 länder.