13.04.2018

Rettig Group har tecknat avtal om ny långfristig syndikerad kreditlimit om 110 miljoner euro

Rettig Group Oy Ab har tecknat avtal om en ny revolverande kreditlimit om 110 miljoner euro. Lånefaciliteten är i flera valutor och utan säkerhet. Den är avsedd för omfinansiering av existerande krediter och för allmänna finansieringsbehov inom företaget. 

Den tidigare revolverande kreditlimiten om 110 miljoner euro skulle planenligt ha förfallit i oktober i år. Den nya syndikerade kreditlimiten om 110 miljoner euro förfaller i april 2023. 

Huvudarrangörer för kreditlimiten är Danske Bank A/S, Nordea Bank AB (publ), Finnish Branch, OP Corporate Bank, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) och UniCredit Austria AG. 

Danske Bank A/S fungerar som koordinator och agent. 

För ytterligare information:
Topi Jokiranta, Head of Treasury
Tfn. 0400 482 628
topi.jokiranta@rettig.fi