Senaste nytt april 6, 2017

Rettig Group har tecknat avtal om ny långsiktig EUR 100 miljoners syndikerad kreditlimit

Rettig Group har tecknat avtal om en ny revolverande kreditlimit om EUR 100 miljoner. Lånefaciliteten är i flera valutor och är främst avsedd för omfinansiering av existerande krediter och för allmänna finansieringsbehov inom företaget.

Den tidigare revolverande kreditlimiten på EUR 60 miljoner skulle ha planenligt förfallit i juni i år. Den nya EUR 100 miljoners syndikerade kreditlimiten förfaller i april 2022.

Huvudarrangörer för transaktionen var Danske Bank A/S,Nordea Bank Finland Plc, OP Corporate Bank, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) och UniCredit Austria AG.

OP fungerar som koordinator och agent.

För ytterligare information:
Topi Jokiranta, Head of Treasury
Tel. 0400 482 628
topi.jokiranta@rettig.fi

Rettig Group är ett familjeägt investeringsbolag som skapar värde för generationer via aktivt och ansvarsfullt ägarskap. I Rettig Group ingår Rettig ICC (värmeelement och reglering av inomhustemperatur), Nordkalk (kalksten), Alandia (försäkring), eQ (fondförvaltning och corporate finance) och Anchor (finansiella investeringar). Genom sina innehav har Rettig Group över 4 000 anställda i cirka 28 länder.