Senaste nytt april 29, 2016

Rettig Group har tecknat ett nytt 25 miljoner euros låneavtal

Rettig Group Oy Ab har tecknat ett nytt fyra års låneavtal till ett värde på 25 miljoner euro. Lånegivare är UniCredit Bank Austria AG. Krediten är ett bulletlån med fast ränta. Lånet är avsett för allmänna finansieringsbehov inom koncernen och ersätter det kapitallån som förföll till betalning i april 2016.

För ytterligare information:
Jarmo Ellmén, Group Treasurer
Tel: +358 (0)400 748769
Email: jarmo.ellmen@rettig.fi

Rettig Group är ett finskt familjeföretag som skapar värde för generationer. Vi strävar till hållbar och långsiktig tillväxt via riskspridning och en stark balans. I Rettig Group ingår Rettig ICC – värmeelement och reglering av inomhustemperatur; Nordkalk – kalkstensbaserade produkter, Bore – RoRo-sjöfart; försäkringsbolaget Alandia – ett intressebolage inom Rettig Group och Anchor – Rettig Groups interna investeringsverksamhet. År 2015 var Rettig Groups omsättning 891 miljoner euro (IFRS) och bolaget hade cirka 4 200 anställda i 28 länder.