14.09.2017

Rettig Group investerar i Terveystalo

Rettig Group har idag meddelat om en intention att investera i Terveystalo Oy, ett ledande hälsoserviceföretag i Finland som överväger en börsnotering på Nasdaq Helsinki:s huvudlista.

Rettig Group har som en av ankarinvesterarna förbundit sig under vissa villkor att teckna 10.1% av de utestående aktierna räknat efter den tilltänkta börsintroduktionsemissionen.

”Rettig Group är ett ledande familjeägt investeringsbolag i Finland. Vår mission är att skapa värde för generationer som en aktiv och ansvarsfull ägare. Terveystalo uppfyller väl Rettig Groups kriterier för nya kärninvesteringar. Det är ett välskött bolag och en marknadsledare inom en sektor som växer strukturellt och som erbjuder intressanta möjligheter för långsiktigt värdeskapande”, sade Tomas von Rettig, VD för Rettig Group.

Rettig Groups långsiktiga målsättning är substansvärdestillväxt, riskdiversifiering och en stark balans. Bolaget äger affärsverksamheter och tillgångar inom olika industrier och geografier som i kombination ger jämn avkastning på en lägre risknivå. I Rettig Groups kärninvesteringar ingår de helägda bolagen Rettig ICC och Nordkalk samt minoritetsägda Alandia och eQ. I sina kärninvesteringar är Rettig Group en aktiv ägare med en odefinierad placeringshorisont.

Ytterligare information:
Tomas von Rettig, Rettig Group, verkställande direktör: Tfn +358 (0)40 7455276

Rettig Group är ett familjeägt investeringsbolag som skapar värde för generationer genom aktivt och ansvarsfullt ägande. I Rettig Group ingår Rettig ICC (värmeelement och reglering av inomhustemperatur), Nordkalk (kalksten), Alandia (försäkring), eQ (fondförvaltning och corporate finance) och Anchor (finansiella investeringar). Genom sina innehav har Rettig Group över 4 000 anställda i cirka 28 länder.

Terveystalo är ett av Finlands ledande hälsoserviceföretag som erbjuder grund- coh specialhälsovård till företag, privatpersoner och kunder inom den offentliga sektorn. Bolaget erbjuder allmän- och specialläkarvård, diagnostik, dagkirurgi, tandläkarvård och andra relaterade tjänster. År 2016 hade bolaget ungefär 1 miljon privata kunder och ungefär 2,7 miljoner läkarbesök, vilket motsvarar 12 % av alla läkarbesök i Finland. Terveystalo erbjuder hälsovårdstjänster på 180 vårdcentraler i alla 20 största städer i Finland, och på digitala plattformer. Terveystalos strategi bygger på att erbjuda högklassiga vårdtjänster och positiva kunderfarenheter, kompetent och tillfredsställd vårdpersonal och utveckling av digitala tjänster. Terveystalo hade cirka 4,445 anställda och närmare 4,400 privata hälsovårdsexperter i slutet av juni 2017. www.terveystalo.com