Senaste nytt september 25, 2013

Rettig Group lämnar återköpserbjudande för obligation emitterad den 22 juni 2010

Rettig Group har idag lämnat erbjudande om återköp (Erbjudandet) till innehavare av bolagets EUR 100 miljoner obligation, som emitterades den 22 juni 2010 och förfaller den 22 juni 2015 (ISIN: FI4000014204). Syftet är att återköpa totalt EUR 40 miljoner. Återköpserbjudandet är begränsat till villkoren i erbjudandehandlingen daterad 25 september 2013.

Återköpspriset för de emitterade obligationerna kommer att motsvara 104,55 procent av obligationens nominella belopp. Erbjudandet löper ut den 2 oktober 2013 klockan 16.00 EET. Återköperbjudandets förväntade likviddag är den 8 oktober 2013. För Erbjudandet gäller villkoren i erbjudandehandlingen daterad 25 september 2013.

Dealer Manager och Tender Agent för erbjudandet är Nordea Markets.

För ytterligare information:
Tomas von Rettig, Vice President Corporate Finance and Development:
Tel. +358 (0)09 6188 3226, tomas.vonrettig@rettig.fi or www.rettig.fi

Rettig Group är ett finskt familjeföretag som skapar värde för generationer genom hållbar och långsiktig tillväxt. I alla våra affärsverksamheter eftersträvar vi en ledande position på utvalda marknader och högre kundvärde med mindre miljöpåverkan. Rettig Group äger idag Rettig ICC – Europas ledande producent av värmeelement och reglage av inomhustemperatur; Nordkalk – Nordeuropas ledande tillverkare av kalkstensbaserade produkter för industri, lantbruk och miljövård; och Bore – leverantör av industriella sjöfrakttjänster. År 2012 var Rettig Groups omsättning cirka 970 miljoner euro och bolaget hade cirka 4400 anställda i 25 länder.