Senaste nytt juni 5, 2018

Rettig Group ökar sitt innehav i eQ

Anchor Oy Ab, ett helägt dotterbolag till Rettig Group, har den 4 juni 2018 förvärvat totalt 1 900 000 aktier i eQ Abp. Antalet motsvarar 5,07 procent av bolagets utestående aktier. Via transaktionen ökade Anchor sitt innehav i eQ från 10,41 procent till 15,47 procent.

Ytterligare information ger:
Tomas von Rettig, verkställande direktör, Rettig Group

Pia Dahlqvist, kommunikationsdirektör, Rettig Group
Tfn +358 40 526 7813
E-post: pia.dahlqvist@rettig.fi