Senaste nytt maj 21, 2018

Rettig Group ökar sitt innehav i Terveystalo och är nu den nästa största aktieägaren i bolaget

Rettig Group har idag förvärvat totalt 7 682 191 aktier i Terveystalo till ett pris om 10,00 euro per aktie. Antalet motsvarar 6,00 procent av bolagets utestående aktier. Via transaktionen ökade Rettig Group sitt innehav i Terveystalo från 10,52 procent till 16,52 procent och är nu Terveystalos näststörsta aktieägare.

Rettig Group var en av ankarinvesterarna när Terveystalo noterades på Helsingforsbörsen i oktober 2017. Rettig Groups verkställande direktör Tomas von Rettig är vice ordförande i Terveystalos styrelse.

Ytterligare information ger:
Tomas von Rettig, verkställande direktör, Rettig Group

Pia Dahlqvist, kommunikationsdirektör, Rettig Group
Tfn +358 40 526 7813
E-post: pia.dahlqvist@rettig.fi