Senaste nytt januari 5, 2006

Rettig Group Oy Ab Bore förvärvar Rederi Ab Engship

Det planerade förvärvet är ett nytt steg i Bores aktiva växtstrategi som följer köpet av Bror Husell Chartering Ab Ltd senaste oktober. Det förstärker Bores förmåga att betjäna sina kunder både på RoRo- och småtonnagemarknaden.   Efter förvärvet består Bores tonnage av sammanlagt 21 fartyg, 11 av vilka är RoRo- och 10 container- och torrlastfartyg. Den årliga omsättningen kommer att uppgå till 70-80 miljoner euro och antalet anställda till 500.   Rederi Ab Engship’s styrelseordförande Kaj Engblom säger: ”Hos Rettig Group Oy Ab Bore fanns den värdighet som behövdes för att få köpa Rederi Ab Engship. Konsolidering är en effektiv utveckling inom shipping. Bore blir nu efter köpet av Rederi Ab Engship ett stort rederi med goda möjligheter att erbjuda marknaden mångsidiga sjötransporter som framöver blir kravet i Europa.”   Rettigs styrelseordförande Cyril von Rettig å sin sida konstaterar: ”Vi är glada att få utvidga Bores businessportfölj genom detta förvärv. Shipping har varit en väsentlig del av Rettigs affärsverksamhet sedan 1920-talet.”   Rettigs koncernchef Bjarne Mitts säger: ”Detta förvärv fortsätter konsolideringen inom sjöfarten och gör Bore till en mer attraktiv samarbetspartner för att tillfredsställa kundernas transportbehov på Nordsjön och Östersjön. Den nya Boreorganisationen kommer att byggas på familjebolagsvärden, gemensamma för Rettig och de förvärvade bolagen.”   Rederi Ab Engship är ett finskt familjebolag som äger och opererar 11 torrlast-, container- och RoRofartyg. Den årliga omsättningen uppgår till 30 miljoner euro och antalet anställda till 300. Rettig Group Oy Ab är ett finskt familjebolag aktivt inom tre affärsområden: Rettig ICC (radiatorer för vattenburen värme, elradiatorer samt klimatkontroll inomhus), Bore (rederiverksamhet) och Tarkala (utveckling och uthyrning av fastigheter). Omsättningen år 2005 uppgick till 600 miljoner euro och antalet anställda är ca 4000.