15.01.2019

Rettig Group Oy Ab delades den 1 januari 2019 – ändringar i FO-numren

Rettig Group Oy Ab (FO-nummer: 1970888-5) delades den 1 januari 2019 i enlighet med aktiebolagslagen i två nya bolag som etableras i samband med att delningen verkställs. De nya bolag som etableras i samband med delningen är:

Rettig Group Oy Ab (FO-nummer: 2909906-7)
Rettig ICC IP Oy Ab (FO-nummer: 2909909-1)

Vi ber våra samarbetspartners särskilt beakta att Rettig Group Oy Ab som etablerades den 1 januari 2019 har FO-nummer 2909906-7. Rettig Group Oy Ab (FO-nummer: 1970888-5) upplöses till följd av att delningen verkställs utan likvidationsförfarande.

Delningen hänför sig till överföringen av Rettig ICC-koncernen till ett nytt finländskt bolag som Rettig Group har informerat om den 16 april 2018. Rettig Group Oy Ab (FO-nummer: 2909906-7) kommer att fortsätta det ursprungliga bolagets affärsverksamhet utan avbrott efter att delningen verkställts. Delningen påverkar inte det delade bolagets kundrelationer, avtal eller anställda.

Delningen är en universalsuccession där alla det delade bolagets tillgångar, skulder, rättigheter och ansvar, arbetstagare samt affärsverksamhet enligt aktiebolagslagen överförs till de bolag som etableras på de villkor som framgår av delningsplanen. Överföringen av det delade bolagets affärsverksamhetsavtal till de nya bolag som etableras vid delningen sker automatiskt och det förutsätts inga tillägg eller ändringar i avtalen, eftersom avtalens villkor är bindande för de nya bolagen.

Fakturor som är adresserade till Rettig Group Oy Ab (2909906-7) kan skickas till e-post accounting@rettig.fi

Ytterligare information:
Thomas Landell, General Counsel, Rettig Group
Telefon 040 777 1600
E-post: thomas.landell@rettig.fi