Senaste nytt februari 27, 2014

Rettig Group:s årsredovisning för år 2013 publicerad

Rettig Group har idag 27.2.2014 publicerat sin elektroniska, engelskspråkiga årsredovisning för år 2013 på adressen http://www.rettig.fi/en/investor-relations/ir-library/ .

Årsredovisningen för år 2013 innehåller en översikt av bolagets och dess affärsområden, dess Värde för generationer-mission, dess strategi samt bokslutet för 2013 enligt finsk bokföringslagstiftning (Finnish Accounting Standards, FAS).

Den tryckta årsredovisningen finns tillgänglig fr.o.m. veckan som inleds med 10 mars 2014.

För ytterligare information:
Josefina Tallqvist, Rettig Group, Investor Relations Manager
Tel:+358 (0)40 7455276, josefina.tallqvist@rettig.fi eller www.rettig.fi

Rettig Group är ett finskt familjeföretag som skapar värde för generationer genom hållbar och långsiktig tillväxt. I alla våra affärsverksamheter eftersträvar vi ledande marknadspositioner och högre kundvärde med mindre miljöpåverkan. Rettig Group äger Rettig ICC – Europas ledande producent av värmeelement och reglage av inomhustemperatur; Nordkalk – Nordeuropas ledande tillverkare av kalkstensbaserade produkter för industri, lantbruk och miljövård; och Bore – leverantör av industriella sjöfrakttjänster. År 2013 var Rettig Groups omsättning 974 miljoner euro och bolaget hade cirka 4,300 anställda i 25 länder