21.04.2016

Rettig Group säljer Bore till holländska rederiet Spliethoff

Rettig Group Oy Ab säljer RoRo-rederiet Bore Oy Ab till det holländska rederiet Spliethoff’s Bevrachtingskantoor B.V. Bores hela affärsverksamhet övergår till Spliethoff, inklusive hela Bores personal, hela Bores flotta på nio RoRo-fartyg och Bores starka varumärke. Koncernens 24,8 procents ägarandel i Försäkringsaktiebolaget Alandia ingår inte i köpet, utan kvarstår i Rettig Groups ägo.

Köpet betalas kontant, förväntas slutföras 30.6.2016 och förutsätter inte konkurrensmyndigheternas godkännande.

Som ett resultat av den framgångsrika omstruktureringen inom Bore under år 2014–2015 fokuserar Bore nu på RoRo-segmentet och chartrar sina nio RoRo-fartyg åt linjeoperatörer på Nordsjön, Östersjön, Medelhavet och Karibiska havet.

Spliethoff trafikerar sammanlagt över hundra fartyg över hela världen. Den finska RoRo-linjeoperatören Transfennica ingår i Spliethoff-koncernen sedan år 2002.

”Det här är ett intressant steg i utvecklingen av Bores affärsverksamhet. Bore blir en del av ett större rederi som också har långa traditioner inom rederiverksamhet. Försäljningen av Bore ger dessutom Rettig Group mera flexibilitet att utveckla existerande affärsverksamheter inom koncernen eller gå in på helt nya affärsområden där Rettig Group kan tillföra mervärde som långsiktig ägare,” säger Rettig Groups verkställande direktör Tomas von Rettig.

”Spliethoff’s initativ och intresse för Bore är ett erkännande av det vi lyckats åstadkomma inom Bore under de senaste åren. Vi har demonstrerat styrkan i varumärket Bore som bygger på våra nio RoRo-fartyg i kombination med vår kompetenta och motiverade personal, såväl till sjöss som till lands. Som en del av ett renodlat rederi som Spliethoff kan Bore utveckla flottan och affärsverksamheten på ett sätt som möter framtida utmaningar på den tuffa shippingmarknaden,” säger Bores verkställande direktör Håkan Modig.

”Under de senaste åren har RoRo-segmentet genom linjeoperatören Transfennica, som erbjuder shipping tjänster mellan Kontinentaleuropa och Finland, blivit en viktig del av Spliethoff-koncernens verksamhet. Tack vare Bore kan vi nu ytterligare förstärka vår position på denna marknad och skapa nya möjligheter,” säger Michael van den Heuvel, Spliethoff-koncernens kommersiella direktör.

”Bore är ett bolag som kompletterar vår existerande verksamhet. Vi välkomnar Bores personal till Spliethoff-koncernen och är övertygade om att Bore kommer att bli en framgångsrik del av koncernen. Vi analyserar löpande olika tillväxtmöjligheter på våra existerande marknader och Bore är helt klart en sådan möjlighet,” säger Michel Fransen, Spliethoff-koncernens ekonomidirektör.

För ytterligare information, se www.rettig.fi eller kontakta:
Tomas von Rettig, VD, Rettig Group Oy Ab eller Håkan Modig, VD, Bore Oy Ab: +358 40 7455276
Michel Fransen, ekonomidirektör, Spliethoff-koncernen eller Michael van den Heuvel, kommersiell direktör, Spliethoff-koncernen: +31 20 4488400
Josefina Tallqvist, Rettig Group Oy Ab, direktör för kommunikation och investerarrelationer
Tel: +358 40 7455276, email: josefina.tallqvist@rettig.fi

Rettig Group Oy Ab är ett finskt familjeföretag som skapar värde för generationer. Vi eftersträvar hållbar och långsiktig värdetillväxt genom riskspridning och en stark balans. I Rettig Group ingår Rettig ICC – värmeelement och reglage för inomhustemperatur; Nordkalk – kalkstensbaserade produkter, Bore – RoRo-sjöfartstjänster, Försäkringsaktiebolaget Alandia som intressebolag och Anchor – Rettig Groups interna investeringsverksamhet. År 2015 var Rettig Groups omsättning 898 miljoner euro och bolaget hade cirka 4 200 anställda i 28 länder.

Rederiet Bore Oy Ab grundades år 1897 och är ett helägt dotterbolag till Rettig Group Oy Ab. Bores flotta består av nio RoRo-fartyg, som alla seglar under finsk flagg. Fartygen trafikerar året runt och hör till isklass 1A eller 1A Super. Bores RoFlex® -fartyg är banbrytande inom rederibranschen när det gäller hållbar och ekonomisk verksamhet. År 2015 var Bores omsättning 40 miljoner euro och antalet anställda 214.

Spliethoff Bevrachtingskantoor B.V. grundades år 1921 av Johan Fredrik Spliethoff, en skeppsmäklare som specialiserat sig på att transportera trävaror från Baltikum. Spliethoff trafikerar idag sammanlagt över hundra fartyg över hela världen. Koncernen är känd för kvalitet och fartyg som alltid uppfyller de nyaste kraven, för sin kunniga besättning och för de skräddarsydda lösningar rederiet erbjuder sina kunder. Den finländska RoRo-linjeoperatören Transfennica tillhör Spliethoff-koncernen sedan 2002.