15.07.2021

Rettig Group säljer Nordkalk till SigmaRoc

Rettig Group Oy Ab (”Rettig Group”) har idag tecknat ett avtal om att avyttra Nordkalk-koncernen (“Nordkalk”), Nordeuropas ledande kalkstensföretag, till SigmaRoc Plc (“SigmaRoc”), och blir som en följd av transaktionen en betydande aktieägare i SigmaRoc med en ägarandel på ca 8 procent. Det skuldfria värdet för transaktionen är 500 miljoner euro. SigmaRoc är en brittisk byggmaterialkoncern noterad på Londonbörsens alternativa investeringsmarknad (AIM).

Nordkalk är en ledande kalkstensaktör med fokus på hållbara lösningar. Med en historia sedan 1898 levererar bolaget viktiga kalkstensbaserade råmaterial till flera olika industrier såsom cellulosa-, pappers-, metall-, gruv-, bygg- och kemikalieindustrin. Nordkalks lösningar bidrar till ren luft och rent vatten samt ökad produktivitet inom jordbruket. Nordkalk har verksamhet på mer än 30 orter i Europa. 2020 var bolagets omsättning 276 miljoner euro.

Rettig Group har varit ägare i Nordkalk sedan 2003. Under de senaste åren har Nordkalk lanserat en ny strategi och genomgått en mycket framgångsrik operativ transformation. EBITDA har ökat från 53 miljoner euro 2018 till 72 miljoner euro i juni 2021 (senaste 12 månaderna), samtidigt som bolaget fortsatt att förbättra sitt produkt- och tjänsteutbud.

”Det har varit ett nöje att arbeta tillsammans med Nordkalks ledningsgrupp och styrelse för att utveckla Nordkalk till ett bolag som är bäst i klassen. Nordkalk är idag ett konkurrenskraftigt bolag med en tydlig strategi för att skapa långsiktigt värde. Jag är övertygad om att vi har hittat en utmärkt ny ägare till bolaget, och vi ser fram emot att fortsätta resan som en betydande aktieägare i SigmaRoc. Avyttringen av Nordkalk stöder Rettig Groups pågående omvandling och vår återinvestering i SigmaRoc passar väl ihop med vår investeringsstrategi”, säger Matts Rosenberg, VD för Rettig Group och styrelseordförande för Nordkalk.

”Vi är mycket tacksamma för det stöd och engagemang som vi fått av Rettig Group genom åren. Under min tid som VD sedan början av 2019 har vi arbetat målmedvetet för att bygga en lönsam, växande och hållbar verksamhet med motiverad och engagerad personal. Dagens nyhet bekräftar de framsteg vi har gjort. Vi ser fram emot att fortsätta vår utvecklingsresa som en del av SigmaRoc”, säger Paul Gustavsson, VD för Nordkalk.

”Nordkalk är ett ledande, högpresterande bolag på sin marknad i norra Europa och bolaget passar mycket bra in i SigmaRocs strategi. Vi är imponerade av det utvecklingsarbete som Nordkalk framgångsrikt genomfört under de senaste åren under ledning av Paul Gustavsson och ledningsgruppen och ser fram emot att stödja Nordkalks utveckling nu när bolaget övergår till nästa fas. Vi välkomnar också Rettig Group som en betydande aktieägare i SigmaRoc”, säger Max Vermorken, VD för SigmaRoc.

Verkställning av transaktionen förutsätter sedvanliga tillstånd av konkurrensmyndigheter, som förväntas erhållas under tredje kvartalet 2021. För att kunna verkställa affären krävs dessutom godkännande av transaktionen och en riktad aktieemission för att finansiera förvärvet, av SigmaRocs extraordinära bolagsstämma. SigmaRoc avser att sammankalla sin bolagsstämma till sammanträde 2.8.2021.

Advium Corporate Finance och Avance Advokatbyrå agerade som rådgivare till Rettig Group.

Länk till: Transaction Summary -presentationen

Ytterligare information:

Rettig Group:

Matts Rosenberg, VD, Rettig Group: Tel. +358 (0)40 7455276 

Nordkalk:

Paul Gustavsson, CEO, Nordkalk: Tel.+358 (0)50 385 8670

SigmaRoc:

Max Vermorken, CEO, SigmaRoc PLC.: mav@sigmaroc.com

Mediakontakter: ir@sigmaroc.com

Rettig Group är ett ledande finskt, familjeägt investeringsbolag som skapar värde för generationer genom aktivt och ansvarsfullt ägande. Våra kärninvesteringar är eQ, Nordkalk, Purmo Group och Terveystalo. Vi investerar allt mera i finansiella investeringar såsom private equity fond- och saminvesteringar.

Nordkalk är den ledande leverantören av kalkstensbaserade produkter och lösningar i Nordeuropa. Vi levererar viktiga råmaterial till flera olika industrier och fokuserar på hållbara lösningar som hjälper våra kunder att minska sin miljöpåverkan. Våra lösningar bidrar till ren luft och rent vatten samt ökad produktivitet inom jordbruket. Med verksamhet på mer än 30 orter i Europa har vi alltid ett nära samarbete med våra kunder. Nordkalk har cirka 820 anställda med en omsättning på 276 miljoner euro år 2020. Nordkalk har ägts av Rettig Group sedan 2003. www.nordkalk.com

SigmaRoc Plc är noterat på Londonbörsens alternativa investeringsmarknad (AIM) och investerar i, utvecklar och integrerar företag inom byggmaterialssektorn i Storbritannien och Europa. Bolaget driver fem plattformar i Storbritannien, Wales, Belgien och på de brittiska Kanalöarna. Nordkalk kommer att utgöra den sjätte plattformen i norra Europa. SigmaRoc levererar ett brett utbud av material som sträcker sig från cement och asfalt till prefabricerade betongprodukter. Den sjätte plattformen kommer ytterligare att öppna möjligheter att integrera kalkstenprodukter i det nuvarande utbudet. www.sigmaroc.com