01.04.2021

Rettig Group säljer sitt innehav i Alandia

Rettig Group har idag undertecknat ett avtal om försäljning av sitt 24,9 procents innehav i marinförsäkringsbolaget Alandia. Aktierna köps av UBV Alandia Holding, som ägs av ett ägarkonsortium i vilket ingår Ålandsbanken, Veritas Pensionsförsäkring, Viking Line, Lundquist Shipping Company Limited, Wiklöf Holding och Föreningen Konstsamfundet. De kommersiella villkoren för affären delges inte.

Alandia är ett av de ledande marinförsäkringsbolagen i Norden och Baltikum. Bolaget var ett ömsesidigt försäkringsbolag fram till 2014. Rettig Groups innehav i Alandia har sitt ursprung i rederiet Bore, som tidigare ägdes av Rettig Group och som var kund hos Alandia. Bore blev aktieägare i Alandia i samband med ombildningen av Alandia till aktiebolag år 2014.

 “Sedan 2014 har Alandia framskridit målmedetet i sin strategi och operativa verksamhet med en vision om att bli en ledande marinföräkringsspecialist. Som Alandias största ägare har vi stått stadigt bakom bolagets effektivitetsåtgärder och åtgärder för att öka bolagets substansvärde. Vi är speciellt nöjda med Alandias lönsamhetsförbättringar under 2020. Bolaget har genomgått en framgångsrik transformation och vi anser att det nu är en lämplig tidpunkt att sälja vårt innehav till en ansedd grupp av investerare, varav flera är aktieägare i Alandia sedan tidigare”, konstaterar Matts Rosenberg, VD för Rettig Group och Alandias styrelseordförande.

Affärens verkställning förutsätter Finansinspektionens godkännande. Matts Rosenberg fortsätter som styrelsemedlem i Alandia tills affären slutförts.

Ytterligare information:

Matts Rosenberg, VD, Rettig Group: Tel. +358 40 7455276

Rettig Group är ett ledande finskt, familjeägt investeringsbolag som skapar värde för generationer genom aktivt och ansvarsfullt ägande. I våra kärninvesteringar ingår Alandia, eQ, Nordkalk, Purmo Group och Terveystalo. Vi investerar allt mera i finansiella investeringar såsom private equity fonder och saminvesteringar.

Alandia är ett av de ledande marinförsäkringsbolagen i Norden och Baltikum med specialkompetens inom marin- och fraktförsäkring samt försäkring av fritidsbåtar. Bolagets huvudkontor är på Åland och bolagets övriga kontor finns i Helsingfors, Stockholm och Göteborg. År 2020 uppgick Alandias nettopremieintäkter till 73 miljoner euro. www.alandia.com