27.09.2021

Rettig Group skjuter upp publiceringen av resultatet för årets tredje kvartal till cirka 19 november 2021

Rettig Group skjuter upp publiceringen av ledningens delårsredogörelse för januari-september 2021 från det tidigare meddelade datumet 1 november 2021 till cirka 19 november 2021. Den nya publiceringstidpunkten sammanfaller därmed med tidpunkten för publiceringen av Purmo Groups resultat för årets tredje kvartal.

Den 8 september 2021 meddelade Virala Acquisition Company, VAC, sin avsikt att fusioneras med Purmo Group och börsnotera det sammanslagna bolaget på Nasdaq Helsingfors marknadsplats. Som en del av arrangemanget bekräftade Purmo Group sin avsikt att publicera sitt resultat för årets tredje kvartal cirka den 19 november 2021. Rapporten täcker Purmo Groups resultat för tredje kvartalet 2021 och företagets utsikter för 2021. Prospektet är också planerat att publiceras samma dag.

Publiceringsdatumet för Rettig Groups delårsredogörelse samordnas med tidpunkten för Purmo Groups rapportering som är avhängig behövliga myndighetsgodkännande.

Ytterligare information:
Matts Rosenberg, VD, Rettig Group: Tel. +358 (0)40 7455276

Rettig Group är ett ledande finskt, familjeägt investeringsbolag som skapar värde för generationer genom aktivt och ansvarsfullt ägande. Våra kärninvesteringar är eQ, Purmo Group, SigmaRoc och Terveystalo. Vi investerar allt mera i finansiella investeringar såsom private equity fond- och saminvesteringar.