30.10.2013

Rettig Group stöder det Nya Barnsjukhuset som grundande donator

Rettig Group donerar bolagets värmetekniska produkter till det planerade Nya Barnsjukhuset i Helsingfors till ett värde på åtminstone en miljon euro. Bolaget är därmed den första grundande donatorn som gör en donation i form av bolagets egna produkter.

”Rettig Group är ett finskt familjeföretag som skapar värde för generationer genom hållbar och långsiktig tillväxt. Som familjeföretag vet vi hur viktigt familjens välmående är. Förutom att det är viktigt att vårdpersonalen kan arbeta i en ändamålsenlig arbetsmiljö är också föräldrarnas roll och närhet avgörande för att de sjuka barnen ska kunna återhämta sig möjligast väl. Vi är glada att vi kan vara med och stöda detta viktiga samhälleliga projekt och därmed kommande generationer, ” säger Cyril von Rettig, styrelseordförande för Rettig Group.

”Det Nya Barnsjukhuset är ett riksomfattande projekt som berör hela Finland, eftersom sjukhuset ska vårda alla barn i hela landet. Barnklinikens nuvarande utrymmen som är från 1940-talet är i ytterst dåligt skick och motsvarar inte dagens vårdkrav. Vi är glada och tacksamma att Rettig Group deltar med en så stor donation. Det här är ett gemensamt projekt som behöver allt tillgängligt stöd från både företag och privatpersoner”, säger Anne Berner, styrelseordförande för Stödföreningen Nya barnsjukhuset 2017 samt Stiftelsen Nya Barnsjukhusets Stöd.

För närmare information, vänligen kontakta:

Hans Sohlström, Rettig Group, Verkställande Direktör:
Tel. 0400 547 717, hans.sohlström@rettig.fi eller www.rettig.fi

Anne Berner, styrelseordförande för Stödföreningen Nya barnsjukhuset 2017 samt Stiftelsen Nya Barnsjukhusets Stöd: Tel. 0400 468 180, anne.berner@uusilastensairaala2017.fi eller www.uusilastensairaala2017.fi

Rettig Group är ett finskt familjeföretag som skapar värde för generationer genom hållbar och långsiktig tillväxt. I alla våra affärsverksamheter eftersträvar vi en ledande position på utvalda marknader och högre kundvärde med mindre miljöpåverkan. Rettig Group äger idag Rettig ICC – Europas ledande producent av värmeelement och reglage av inomhustemperatur; Nordkalk – Nordeuropas ledande tillverkare av kalkstensbaserade produkter för industri, lantbruk och miljövård; och Bore – leverantör av industriella sjöfrakttjänster. År 2012 var Rettig Groups omsättning cirka 970 miljoner euro och bolaget hade cirka 4400 anställda i 25 länder.

Stödföreningen Nya barnsjukhuset 2017 inledde medelanskaffningen för att bygga ett nytt riksomfattande barnsjukhus i februari 2013. Målet är att samla in 30 miljoner euro av företag och privatpersoner. Stödföreningen donerar de insamlade medlen till Stiftelsen Nya Barnsjukhusets Stöd och med hjälp av donationerna ska en ny elitenhet med fokus på specialsjukvård för barn stå färdigt i Helsingfors år 2017. Stiftelsen Nya Barnsjukhusets Stöd är en allmännyttig stiftelse vars uppgift är att stödja och främja medicinsk forskning kring barnsjukdomar. Stiftelsen är byggherre för det nya sjukhuset och förblir dess långsiktiga allmännyttiga ägare. Stiftelsens styrelse består av Anne Berner, Reijo Karhinen, Antti Herlin, Anne Brunila, Jussi Mertsola, Mirjam Kalland och Kari Raivio.