18.07.2017

Rettig Group utnämner Pia Dahlqvist till kommunikationsdirektör

Rettig Group har utnämnt Pia Dahlqvist (42), BBA, till kommunikationsdirektör. Pia Dahlqvist tillträder i slutet av september då Josefina Tallqvist övergår till nya uppgifter utanför bolaget. Hon rapporterar till Tomas von Rettig, VD for Rettig Group.

Rettig är ett starkt bränd. Under sin långa 200-åriga historia har bolaget ständigt utvecklat sin verksamhet och idag är Rettig ett ledande familjeägt investeringsbolag i Finland.

Som kommunikationsdirektör är Pia Dahlqvist ansvarig för att ytterligare stärka Rettig-brändet genom att utvidga bolagets kommunikationsstrategi och kommunicera Rettigs strategi och unika historia till bolagets viktigaste intressenter såsom skuldinvesterare, banker, media och personal.

Pia Dahlqvist är kommunikations- och marknadsföringsdirektör på Castrén & Snellman, en av de ledande advokatbyråerna i Finland, och ansvarar för extern och intern kommunikation, PR och marknadsföring. Före det jobbade hon för finska Evli Bank med motsvarande uppgifter.

”Jag är mycket nöjd med utnämningen av Pia till Rettigs nya kommunikationsdirektör. Hon har omfattande erfarenhet av framgångsrik brandutveckling hos Castrén & Snellman och Evli, två ansedda bolag i Finland med starka företagsbrand. Hennes sektor- och kommunikationsbakgrund kommer att vara till stort stöd då vi fortsätter att kommunicera Rettigs historia till våra viktigaste intressenter”, sade Tomas von Rettig.

Tilläggsinformation:
Tomas von Rettig, VD för Rettig Group
Tfn +358 (0)40 745 5276
Se även: linkedin.com/in/piadahlqvist på LinkedIn eller @PiaDahlqvist på Twitter

Rettig Group är ett familjeägt investeringsbolag som skapar värde för generationer via aktivt och ansvarsfullt ägarskap. I Rettig Group ingår Rettig ICC (värmeelement och reglering av inomhustemperatur), Nordkalk (kalksten), Alandia (försäkring), eQ (fondförvaltning och corporate finance) och Anchor (finansiella investeringar). Genom sina innehav har Rettig Group över 4000 anställda i cirka 28 länder. www.rettig.fi