04.07.2016

Rettig Groups innehav i eQ Abp

Rettig Group Oy Ab har genom sitt helägda dotterbolag Anchor Oy Ab, investerat i finska eQ Abp och uppnått ett innehav som uppgår till cirka 8,33 procent av aktiestocken och rösterna.

För ytterligare information:
Josefina Tallqvist, Rettig Group, Director, Corporate Communication and IR
Tel:+358 (0)40 7455276, josefina.tallqvist@rettig.fi or www.rettig.fi

Rettig Group Oy Ab är ett finskt familjeföretag som skapar värde för generationer. Vi eftersträvar hållbar och långsiktig värdetillväxt genom riskspridning och en stark balans. I Rettig Group ingår Rettig ICC – värmeelement och reglage för inomhustemperatur; Nordkalk – kalkstensbaserade produkter, Försäkringsaktiebolaget Alandia som intressebolag och Anchor – Rettig Groups interna investeringsverksamhet. År 2015 var Rettig Groups omsättning 891 miljoner euro (IFRS) och bolaget hade cirka 4 200 anställda i 28 länder.

eQ-koncernen är en finsk grupp av bolag med fokus på fondförvaltning och corporate finance. Moderbolaget eQ Abp:s aktie är noterad på NASDAQ Helsinki. eQ Asset Management erbjuder fondförvaltningstjänster såsom private equity- och fastighetsfondförvaltning till institutionella och privata kunder. Koncernen förvaltar cirka EUR 7.5 miljarder. Advium Corporate Finance, som tillhör koncernen, erbjuder tjänster inom företagsfusioner och förvärv, fastighetstransaktioner och aktiekapitalmarknaden. Ytterligare information om bolaget finns på www.eQ.fi.