12.08.2010

Rettig har slutfört förvärvet av Nordkalk

De övriga aktieägarna i Nordkalk Oy Ab har idag sålt alla sina aktier till Rettig Group Oy Ab efter att konkurrensmyndigheternas tillstånd erhållits.   Rettigs innehav i Nordkalk stiger från 49 % till 100 %.   ”Vi är mycket nöjda att den långfristiga finansieringen kunde ordnas i juni och att myndighetstillstånden erhölls inom planerad tidtabell”, säger verkställande direktören Bjarne Mitts.       Rettig är ett finskt familjebolag aktivt inom tre affärsområden: Rettig ICC (radiatorer för vattenburen värme, elradiatorer samt klimatkontroll inomhus), Bore (rederiverksamhet) och Tarkala (utveckling och uthyrning av fastigheter). Omsättningen år 2009 uppgick till 572 miljoner euro. Rettig sysselsätter ca 3500 personer i 20 länder och har 15 produktionsanläggningar i 11 länder.   Nordkalk är Nordeuropas ledande tillverkare av högklassiga kalkstensbaserade produkter för bland annat pappers-, stål- och byggmaterialindustrin samt miljövård och lantbruk. Nordkalk är varumärket för produkterna. År 2009 uppgick Nordkalks omsättning till 277 miljoner euro. Bolaget har ca 1200 anställda på över 30 orter i bl.a. Finland, Sverige, Norge, Polen, Estland och Ryssland.