23.06.2014

Rettig ICC har beslutat lägga ned produktionen av radiatorer i Jakobstad

– Rettig ICC har idag beslutat att företaget lägger ned produktionen av radiatorer i Jakobstad. Orsakerna till nedläggningen är den avtagande efterfrågan på panelradiatorer i Europa, överkapacitet och höga produktionskostnader i Jakobstad.
– Samarbetsförhandlingarna berörde högst 110 anställda. Av Rettig Värmes cirka 130 anställda upphör anställningen för 86 personer. Av dessa är 20 personer berättigade till pensionsarrangemang. Några anställda har redan hittat nytt arbete.
– 38 anställda kommer att fortsätta arbeta för Rettig Värme Oy Ab, främst inom marknadsföring, försäljning och kundtjänst.
– För att stöda dem som berörs av uppsägningarna har beslut fattats om “Nytt Jobb”-programmet för att hjälpa att hitta nya arbetsmöjligheter.

Rettig ICC koncentrerar den nuvarande produktionen av 33mm radiatorer i Jakobstad till Rettig ICC:s fabrik i Rybnik i Polen där produktionskostnaderna är lägre och där företaget har oanvänd kapacitet. Tillverkningen av Milo elradiatorer flyttas till Biache-fabriken i Frankrike eftersom en majoritet av kunderna för denna produkt finns i Frankrike. Produktionen av konvektorer flyttas till fabriken i Hull i Storbritannien där företaget också har oanvänd kapacitet. Produktionen av radiatorer i Jakobstad läggs ned inom ungefär ett halvt år.

Ett “Nytt Jobb”-program genomförs för att stöda de anställda som berörs av uppsägningarna i att hitta nya arbetsmöjligheter. Den första “Nytt Jobb”-dagen ordnas onsdagen den 25 juni. Under dagen får deltagarna mera information om ”Nytt Jobb”-programmets innehåll. Experter inom arbetssökande kommer att delta i programmet och företag med rekryteringsbehov kommer att presentera sig.

Media inbjudes till presskonferens om “Nytt Jobb” –programmet till Rettig Värme Oy Ab (Tobaksgatan, Jakobstad) onsdagen den 25 juni 2014 kl. 16.00.

För tilläggsinformation, vänligen kontakta:
Carl-Anders Nygård, Verkställande Direktör Rettig Värme Oy Ab: +358 (0)50 437 0162
Hans Sohlström, Ordförande för Rettig ICC: Tel. +358 (0)9 6188 3220

Om Rettig ICC
Rettig ICC (Indoor Climate Comfort) är en del av Rettig Group och är Europas ledande planerare, tillverkare och leverantör av radiatorer, inneluftsregulatorer, golvvärmesystem och ventiler. Rettig ICC har 15 fabriker i 11 länder och dess produkter säljs i mer än 50 länder. Rettig ICC har en omsättning på ca EUR 554 miljoner.