31.10.2013

Rettig ICC överväger att lägga ned produktionen av elradiatorer i Järpås

Till följd av rådande marknadssituation och den nedåtgående försäljningen för LVI har Rettig ICC
genomfört en analys av möjliga kostnadsbesparingar för företaget. Detta har gjorts för att
långsiktigt säkerställa LVIs position på marknaden. Analysen har resulterat i en avsikt att lägga ned
produktionen av elradiatorer i Järpås samt flytta lagret till Järpås. Av LVIs nuvarande 55 anställda i
Järpås berörs 43 anställda.

Marknaden för elradiatorer i Europa har ändrats dramatiskt under de senaste åren. Anledningarna
till den försämrade försäljningen är såväl energipolitiska som ekonomiska, vilket innebär att
konsumenterna föredrar andra värmelösningar som till exempel vattenburen värme där Rettig ICC
är marknadsledande. Prognoser visar att efterfrågan för elradiatorer i Sverige kommer att fortsätta
minska under de kommande åren.

Marknadssituationen har lett till att LVI inte kan tillverka elradiatorer på ett kostnadseffektivt sätt
och för att möta den tuffa marknaden måste de direkta kostnaderna för produkten minska
ordentligt.

Planen är att en ny likvärdig elradiator – som tillverkas i koncernens anläggning i Storbritannien, där
produktion av radiatorer sker i större volymer – införs på den svenska marknaden. De totala
besparingarna från att producera i Storbritannien beräknas uppgå till drygt 17 miljoner kronor
årligen.

Företaget kommer att inleda överläggningar med de lokala fackföreningarna och påbörja
förhandlingar kring de föreslagna åtgärderna.

För ytterligare information:
Josefina Tallqvist, Rettig Group, Investor Relations Manager
Tel. +358 (0)9 6188 3226, josefina.tallqvist@rettig.fi or www.rettig.fi

LVI är en del av Rettig ICC, Europas ledande tillverkare av värmelösningar. Rettig ICC har 16 fabriksenheter i10 olika länder och designar, producerar och levererar radiatorer, golvvärme, ventiler och styrsystem till mer än 50 länder, vilket genererar en omsättning på ca 572 miljoner euro. LVI grundades 1922 under namnet Lidköpings Värmeledningsindustri. Sedan dess har företaget hunnit bli en internationell aktör med en aktiv närvaro i Sverige, Finland, Norge och Frankrike, samt exportverksamhet över hela världen.