Senaste nytt maj 8, 2014

Rettig ICC överväger att lägga ned produktionen av värmebatterier i Jakobstad

Rettig ICC överväger att lägga ned produktionen av värmebatterier i Jakobstad och inleder idag samarbetsförhandlingar

– Till följd av avtagande efterfrågan på värmebatterier i Europa, överkapacitet och höga produktionskostnader har Rettig ICC idag meddelat att företaget överväger att lägga ned produktionen av värmebatterier i Jakobstad.
– Samarbetsförhandlingar, som berör högst 110 av Rettig ICC:s 130 anställda i Jakobstad, inleds idag.
– Ifall samarbetsförhandlingarna leder till uppsägningar, är ca en fjärdedel av de 110 berörda anställda sannolikt berättigade till förtidspension.
– Rettig ICC avser att starta ett “Nytt Jobb”-program för att stöda de arbetstagare som skulle beröras av en eventuell produktionsnedläggning i att hitta nya arbetsmöjligheter.

Marknadsanalyser visar att efterfrågan på värmebatterier i Europa har minskat med mer än en tredjedel under de sju senaste åren, vilket har lett till en avsevärd överkapacitet. Tillverkningen av värmebatterier i Jakobstad har under samma tid mer än halverats, vilket betyder att mer än hälften av fabrikens kapacitet är oanvänd.

För att bibehålla konkurrenskraften samt fortsatt minska överkapaciteten i dess fabriker, överväger Rettig ICC att koncentrera den nuvarande produktionen i Jakobstad till dess andra fabriker i Europa, främst till Rybnik i Polen där produktionskostnaderna är lägre och där det finns oanvänd kapacitet.

Samarbetsförhandlingarna gäller inte Rettig ICC:s marknadsföring, försäljning och kundbetjäning i Jakobstad.

Under samarbetsförhandlingsprocessen avser Rettig ICC att starta ett “Nytt Jobb”-program för att stöda de arbetstagare som skulle beröras av en eventuell produktionsnedläggning, i att hitta nya arbetsmöjligheter.

För ytterligare information:
Hans Sohlström, Styrelseordförande för Rettig ICC: Tel. 09 6188 3220 (anträffbar för media idag 8.5.2014 klockan 10.15-13.00)

Om Rettig ICC
Rettig ICC (Indoor Climate Comfort) är Europas ledande utvecklare, tillverkare och leverantör av värmebatterier, inneluftsregulatorer, golvvärmesystem och ventiler. Rettig ICC har 15 fabriker i 11 länder och dess produkter säljs i mer än 50 länder. Rettig ICC har en omsättning på ca EUR 554 miljoner och är en del av Rettig Group.