19.09.2018

Rettig ICC:s huvudkontor finns nu i Helsingfors, Finland

I april informerade Rettig Group om planerna på en intern omstrukturering av Rettig ICC samt dess direkta och indirekta dotterbolag. Som ett resultat av detta är Rettig ICC nu organiserat under ett nybildat finländskt bolag, Rettig ICC Oy Ab med huvudkontor i Helsingfors.

Rettig ICC:s tidigare huvudkontor i Maastricht kommer att stängas senast vid utgången av år 2019, efter att alla formella krav är uppfyllda och kontorets hyrestid utgår. Alla anställda kommer att flytta till andra kontor inom Rettig ICC.

Den interna omstruktureringen kommer inte att påverka antalet anställda inom Rettig ICC, dess kunder, leverantörer eller andra samarbetsparter. Omstruktureringen innebär också att Rettig ICC b.v. fusioneras in i Rettig ICC Oy Ab, vilket medför att Rettig ICC b.v:s alla rättigheter och skyldigheter överförs till Rettig ICC Oy Ab genom universalsuccession.

Rettig ICC:s kontaktinformation

Läs mera om det nyrenoverade kontoret på Bulevarden 46, Helsingfors, Finland.

Ytterligare information ger:
Pia Dahlqvist, kommunikationsdirektör, Rettig Group
Tfn +358 40 526 7813
E-post: pia.dahlqvist@rettig.fi