Senaste nytt oktober 26, 2006

Rettig ökar ägandet i Nordkalk

Rettig har idag undertecknat ett avtal med fonder förvaltade av CapMan, vilket innebär att Rettigs innehav i Nordkalk stiger från 1,9 % till 21 %. Transaktionen verkställs under förutsättning att konkurrens-myndigheternas tillstånd erhålls.  ”Nordkalk är ett intressant industriföretag med tillväxtpotential i öst. Rettig vill vara med och aktivt utveckla företaget långsiktigt tillsammans med de övriga huvudägarna”, säger verkställande direktören Bjarne Mitts.   ”Investeringen i Nordkalk är ett bra komplement till våra andra innehav i värmeindustri, rederiverksamhet och fastighetsutveckling”, säger styrelseordföranden Cyril von Rettig.   Rettig Group är ett finskt familjebolag aktivt inom tre affärsområden: Rettig ICC (radiatorer för vattenburen värme, elradiatorer samt klimatkontroll inomhus), Bore (rederiverksamhet) och Tarkala (utveckling och uthyrning av fastigheter). Omsättningen år 2005 uppgick till 600 miljoner euro och antalet anställda är ca 4000.   Nordkalk är Nordeuropas ledande tillverkare av högklassiga kalkstensbaserade produkter för bland annat pappers-, stål- och byggmaterialindustrin samt miljövård och lantbruk. Nordkalk är varumärket för produkterna. År 2005 uppgick Nordkalks omsättning till 269,6 miljoner euro och vinsten före extraordinära poster var 13,9 miljoner euro. Bolaget har ca 1350 anställda på fler än 30 orter i bl.a. Finland, Sverige, Polen, Estland och Ryssland. Nordkalks kapacitet är i dag ca 1,1 miljoner ton bränd kalk per år. Nordkalk ägs av en finländsk investerargrupp, som består av Ahlström Capital Oy, fonder som förvaltas av CapMan samt en grupp huvudsakligen institutionella placerare.