12.01.2016

Roger Lönnberg tillträtt som Rettig Groups investeringsdirektör

Ekonomie magister Roger Lönnberg (40) har tillträtt som Rettig Group Oy Ab:s investeringsdirektör (Chief Investment Officer, CIO), som rapporterar till Rettig Groups verkställande direktör Tomas von Rettig. Som investeringsdirektör ansvarar han för koncernens interna investeringsverksamhet och aktieinnehav i bolag såsom Försäkringsaktiebolaget Alandia.

Roger är vice styrelseordförande för Försäkringsbolaget Alandia. Som Rettig Groups investeringsdirektör blir han också medlem i Rettig Groups ledningsgrupp. De tre personer som tillsvidare arbetat med investeringsverksamhet inom Rettig Capital Oy Ab, Rettig Groups moderbolag, övergår samtidigt till Rettig Groups tjänst och rapporterar till Rettig Groups investeringsdirektör.

Före utnämningen var Roger direktör hos Rettig Capital med ansvar för finansiella och strategiska industriella investeringar. Han har varit anställd på Rettig Capital och andra enheter inom Rettig Capital sedan 2011. Före det var han partner och portföljförvaltare på Active Hedge Advisors AHA Oy och placeringschef på Norvestia Oyj och Neomarkka Oyj.

“Vår mission är värde för generationer. Vår strategi bygger på värdetillväxt med stöd av riskdiversifiering och en stark balans. Jag är glad att vi får in Roger med hans omfattande investeringskunnande i Rettig Groups verksamhet och ledningsgrupp”, konstaterar Tomas von Rettig, VD för Rettig Group sedan 1 januari 2016.

För ytterligare information, besök www.rettig.fi eller kontakta:
Tomas von Rettig, VD, Rettig Group
Roger Lönnberg, investeringsdirektör, Rettig Group
Josefina Tallqvist, direktör för kommunikation och investerarrelationer, Rettig Group
Tfn +358 40 7455276, email: josefina.tallqvist@rettig.fi

Rettig Group är ett finskt familjeföretag som skapar värde för generationer genom hållbar och långsiktig tillväxt. Vi eftersträvar ledande marknadspositioner och högre kundvärde med mindre miljöpåverkan. I Rettig Group ingår Rettig ICC – värmeelement och reglage för inomhustemperatur; Nordkalk – kalkstensbaserade produkter och Bore – RoRo-sjöfartstjänster. Försäkringsbolaget Alandia är ett intressebolag inom Rettig Group. År 2014 var Rettig Groups omsättning omkring 933 miljoner euro. Bolaget har idag cirka 4 400 anställda i 28 länder.