Senaste nytt februari 25, 2013

Stabil utveckling och starkt fritt kassaflöde 2012

Rettig Groups utveckling 2012 (2011) var stabil i en utmanande verksamhetsmiljö. Omsättningen år 2012 uppgick till 970 milj. euro (968 milj. euro) och driftsbidraget till 125 milj. euro (134 milj. euro). Kassaflödet var mycket starkt, 83 milj. euro (-9 milj. euro). Nettoskuldsättningsgraden förbättrades och var 78 % (82 %). Rörelseresultatet var lägre än 2011 på grund av en extra nedskrivning av bokföringsvärdet på 20 miljoner euro av Bores flotta.  

”I den utmanande verksamhetsmiljön var vår utveckling tillfredsställande. Vårt kassaflöde på 83 milj. euro var starkt, vilket hjälpte oss att minska skulderna”, säger verkställande direktör Hans Sohlström.  

Nyckeltal  

Resultaträkning Actual Actual
(milj. euro) 2012 2011
     
Omsättning 970 968
Förändring jämfört med föregående år, procent 0,2 % 5,4 %
Rörliga kostnader -661 -647
Försäljningsbidrag 310 321
Försäljningsbidrag, procent 31,9 % 33,1 %
Fasta kostnader -193 -198
Fasta kostnader, procent -19,8 % -20,5 %
Övriga intäkter/kostnader 8 12
Driftsbidrag 125 134
Driftsbidrag, procent 12,9 % 13,9 %
Rörelseresultat 24 52

Utsikter inför framtiden  

På grund av den ekonomiska osäkerheten och den låga tillväxten i Europa kommer vår verksamhetsmiljö att vara utmanande. Tack vare vår kontinuerliga fokusering på det fria kassaflödet och förbättring av kostnadseffektiviteten förväntar vi oss en stabil utveckling och fortsatt minsking av skulderna under 2013”, säger Hans Sohlström.

Rettig Groups verksamhetsberättelser kan laddas ned på www.rettig.fi/verksamhetsberättelse.  

Rettig Group ordnar en presskonferens på finska på bolagets huvudkontor (Bulevarden 46, Helsingfors) idag kl 11.00.     

Ytterligare uppgifter:

Hans Sohlström, verkställande direktör, tel. 0400 547 717 eller hans.sohlstrom@rettig.fi