11.10.2017

Terveystalo är Rettig Groups nya kärninvestering

Terveystalo, en av de ledande hälsovårdsproducenterna i Finland, är Rettig Groups senast kärninvestering. Vi äger 10,1 % av Terveystalo, vilket gör oss till en av de fem största ägarna. Terveystalos börsemission övertecknades och bolagets aktier noteras fr.o.m. idag på Helsingforsbörsens prelista.

Rettig Groups övriga kärninvesteringar omfattar våra helägda dotterbolag Rettig ICC och Nordkalk samt Alandia och eQ där vi är minoritetsägare. Våra långsiktiga mål är att öka substansvärdet i våra investeringar, sprida riskerna och upprätthålla en stark balans.

Våra affärsverksamheter och innehav representerar olika branscher i olika länder som tillsammans ger oss en stabil avkastning på en lägre risknivå. Rettig Group är en aktiv ägare som inte har en exakt definierad placeringshorisont för sina kärninvesteringar.

Ytterligare information:
Tomas von Rettig, Rettig Group, verkställande direktör
Tfn +358 (0)40 5267813

Rettig Group är ett familjeägt investeringsbolag som skapar värde för generationer genom aktivt och ansvarsfullt ägande. I Rettig Group ingår Rettig ICC (värmeelement och reglering av inomhustemperatur), Nordkalk (kalksten), Alandia (försäkring), eQ (fondförvaltning och corporate finance), Terveystalo (hälsovårdstjänster) och Anchor (finansiella investeringar). Genom sina innehav har Rettig Group över 4 000 anställda i cirka 28 länder.