16.02.2015

Tomas von Rettig utnämnd till viceverkställande direktör för Rettig Capital Oy Ab och medlem av Rettig Group Oy Ab:s styrelse

Tomas von Rettig (34) har utnämnts till viceverkställande direktör för Rettig Capital Oy Ab fr. o.m. idag. Han rapporterar till Cyril von Rettig, verkställande direktör för Rettig Capital Oy Ab och ordförande för Rettig Group Oy Ab:s styrelse. Som viceverkställande direktör för Rettig Capital kommer Tomas att fokusera på finansiella och strategiska industriella investeringar.

Rettig Capital är Rettig Groups moderbolag, som fokuserar på en långsiktig ägarstrategi, riskspridning och värdeskapande.

Vid Rettig Group Oy Ab:s bolagsstämma den 13.2.2015, valdes Tomas von Rettig till medlem i styrelsen.

“Jag är mycket nöjd med att få Tomas med i Rettig Groups styrelse, då vi fortsätter att arbeta med vår mission – att skapa värde för generationer”, säger Cyril von Rettig, styrelseordförande i Rettig Group.

Tomas von Rettig har varit anställd inom Rettig Group sedan 2008. Sedan 2013 har han varit Vice President, Corporate Finance and Development och medlem av Rettig Group ledningsgrupp.

Rettig Groups finansdirektör Jarmo Ellmén, som tidigare har rapporterat till Tomas von Rettig, rapporterar fr.o.m. idag till Rettig Groups ekonomidirektör Tomas Ölander.

För ytterligare information:
Josefina Tallqvist, direktör för kommukation och investerarrelationer, Rettig Group,
Tel.: +358 40 7455276
E-mail: josefina.tallqvist@rettig.fi eller www.rettig.fi

Rettig Group är ett finskt familjeföretag som skapar värde för generationer genom hållbar och långsiktig tillväxt. I alla våra affärsverksamheter eftersträvar vi ledande marknadspositioner och högre kundvärde med mindre miljöpåverkan. Rettig Group äger Rettig ICC – Europas ledande producent av värmeelement och reglage av inomhustemperatur; Nordkalk – Nordeuropas ledande tillverkare av kalkstensbaserade produkter för industri, lantbruk och miljövård; och Bore – leverantör av industriella sjöfrakttjänster. År 2013 var Rettig Groups omsättning 974 miljoner euro och bolaget hade cirka 4 300 anställda i 25 länder.