27.02.2019

Tomas von Rettig vald till styrelseordförande för Rettig Group – Matts Rosenberg utsedd till vd

En generationsväxling äger rum på Rettig Group när nuvarande styrelseordförande Cyril von Rettig (född 1954) avgår och Tomas von Rettig (född 1980) ersätter honom som företagets nästa styrelseordförande. Beslutet att överlämna Rettig Group från den åttonde till den nionde generationen av familjen Rettig fattades på årsstämman för Rettig Capital, moderbolag till Rettig Group, den 26 februari 2019. Följaktligen utsåg Rettig Groups styrelse Matts Rosenberg (född 1977) till vd för Rettig Group, med tillträde den 1 mars 2019.

Cyril von Rettig:

”Min karriär på företaget tog sin början 1972 som 18-årig praktikant, och 1988 fick jag en plats i styrelsen tillsammans med min syster Ann och mina bröder Tom och Hans. Nu, 46 år senare, är det dags att jag tackar för mig och överlämnar stafettpinnen till nästa generation. Som ordförande har jag på nära håll följt den yngre generationens ambitiösa och professionella sätt att leda företaget i flera år, och jag kan inte vara annat än mycket stolt över dem och det gläder mig att lägga familjeföretaget i deras skickliga händer.”

Tomas von Rettig (BBA och CEFA) har varit Rettig Groups vd sedan januari 2016 och ledamot i Rettig Groups styrelse sedan 2015. Han innehar flera styrelseposter i Rettig Groups portföljbolag, inklusive Rettig ICC (ordförande) och Terveystalo (vice ordförande). Tomas har arbetat på Rettig Group sedan 2008 och har haft flera olika befattningar.

Tomas von Rettig:

”De förändringar som meddelas idag utgör slutet på en noggrant planerad successionsplan som påbörjades för drygt tio år sedan. Under min fars dryga fyra decennier i bolagets tjänst har Rettig Group expanderat internationellt, och genom våra portföljbolag finns vi idag i cirka 30 länder med global försäljning. Jag är hedrad över att följa i min fars fotspår som ordförande för Rettig Group. Matts Rosenberg är, med hans kunskap och erfarenhet, det självklara valet som min efterträdare som vd och jag ser fram emot att arbeta tillsammans med honom för att driva Rettig Group framåt.”

Matts Rosenberg (ED) började på Rettig Group 2016 som operativ chef och utsågs till vice vd och Head of Core Investments 2018. Matts är styrelseordförande för Nordkalk och styrelseledamot för Rettig ICC, som båda är Rettig Groups portföljbolag. Han har över 15 års erfarenhet av att arbeta med investeringar, förvärv och i operativa roller. Innan han började på Rettig Group har Matts arbetat för IK Investment Partners (tidigare Industri Kapital) i Sverige och har varit vice vd och ekonomidirektör för Fortaco Group.

Matts Rosenberg:

”Jag ser fram emot att axla den här nya rollen och har djup respekt för det ansvar som följer därav. Mitt främsta mål är att utveckla Rettig Group i enlighet med vår nya strategi, som fokuserar på långsiktigt värdeskapande genom aktivt och ansvarsfullt ägande. Vårt mål är att vara ett mycket professionellt och respekterat familjeägt investeringsbolag med nordisk fokus, som äger och utvecklar företag som är bäst i klassen. Vi har goda förutsättningar att genomföra vår strategi: ett mycket kunnigt team, ett starkt brand och sist men inte minst en ägarbas med en tydlig vision för Rettig Groups långsiktiga mål.”

Andra förändringar i styrelsen och ledningsgruppen

I samband med dessa förändringar kommer Tom von Rettig och Bjarne Mitts att avgå som styrelseledamöter för Rettig Group. Maria Savola, Matti Kuivalainen och Timo Vättö fortsätter som styrelseledamöter. Som styrelseordförande kommer Tomas von Rettig inte längre att ingå i Rettig Groups ledningsgrupp.

Mer information

Rettig Group publicerar sitt finansiella resultat för 2018 den 28 februari 2019 klockan 09.00 och håller en presskonferens klockan 11.00 där både Tomas och Matts är tillgängliga för att svara på frågor. Presskonferensen hålls på Rettig Groups huvudkontor (Bulevarden 46, Helsingfors).

Obligationsinvesterare och banker är välkomna att diskutera detta ytterligare på vår kapitalmarknadsdag den 15 mars 2019. Kontakta Pia Dahlqvist om du vill anmäla dig till evenemanget.

Pia Dahlqvist, Head of Communications and HR, Rettig Group
Tel. +358 40 526 7813
E-post: pia.dahlqvist@rettig.fi

Bilaga

LinkedIn: Tomas von Rettig

LinkedIn: Matts Rosenberg