Vår historia

Rettig Oy Ab grundades 1845 då Pehr Cerelius Rettig (1811-1871) flyttade från Gävle i Sverige till Finland och grundade en tobaksfabrik i Åbo. Idag är Rettig Oy Ab fortfarande familjeägt och verksamheten styrs av familjen von Rettigs nionde generation.

Rettig började som en tobaksfabrik i Hamburg i Tyskland på 1770-talet. Senare flyttade affärsverksamheten till Sverige och år 1845 grundade Rettig en tobaksfabrik i Åbo, Finland. Sedan dess har bolaget genom sin långa historia varit aktivt engagerade i en bred skala av olika industriverksamheter såsom till exempel rederi och senare kalksten, metall, sötsaker och värmesystem.
Med djupa rötter i finska industri är Rettig Oy Ab idag ett ledande familjeägt investmentbolag i Finland.

1770-1899

1770 Steffen Cerillius Rettig blir tobaksmästare och grundar en tobaksfabrik i Hamburg, och senare ytterligare en i Ringkjøbing, Danmark och ytterligare en i Karlskrona, Sverige.

1809 Steffen Cerillius son, Pehr Christian Rettig, etablerar en tobaksfabrik i Gävle, Sverige. Han engagerar sig även i järntillverkning, skeppsbyggnad och i sjöfartsbranschen.

1845 Pehr Christians son, Pehr Cerelius Rettig, grundar en tobaksfabrik i Åbo, Finland.

1897 Pehr Cerelius brorson, Fredric von Rettig, är aktivt involverad i att bilda Ångfartygs AB Bore som seglar mellan Åbo och Stockholm.

1900-1975

1926 Ångfartygs Ab Bore blir delägare i bolaget Finland–Amerika-linjen för att betjäna trafiken mellan Finland och Sydamerika.

1940 P.C.Rettig & Co köper majoritetsinnehavet i tobaksfabriken Ph.U. Strengberg & Co Ab i Jakobstad, Finland.

1970 Rettig går in i värmebranschen när tobaksrelaterade hälsofrågor blev aktuella och börjar aktivt att diversifiera sin portfölj till andra affärsområden.

1970 Rettig går in i värmebranschen genom att förvärva Purmo Produkt i Finland.

1970 Rettig går in i konfektyrbranschen genom att förvärva Oy Merijal Ab i Uleåborg, Finland.

1974 Rettig startar ett försäljningsbolag i Tyskland för att hantera exporten av Purmo Prodults radiatorer.

1975 Rettig utökar sitt konfektyrfält genom att förvärva Oy Seres Ab i Åbo, Finland.

1976-2009

1979 Gilbert von Rettig blir ägare till företaget och axlar ansvaret som ägare. Företaget är då verksamt inom tobaks-, konfektyr-, metall- och värmeindustrin samt sjöfart.

1980-talet Rettig blir den ledande radiatortillverkaren i Norden efter förvärv av flera radiatorfabriker i Finland och andra europeiska länder.

1984 Rettig expanderar till dryckesindustrin.

1990-talet Rettig avyttrar alla andra verksamheter förutom värme, sjöfart och fastigheter.

2003 Rettig investerar i en minoritetsandel i Nordkalk och blir senare bolagets huvudägare.

2010 -

2010 Rettigs inleder resan från ett industrikonglomerat till ett ledande investmentbolag.

2016 Rettig lämnar sjöfartsbranschen när rederiet Bore avyttras.

2021 Rettig säljer sin andel i Alandia och avyttrar Nordkalk och blir en betydande aktieägare i SigmaRoc Plc., den nya ägaren av Nordkalk. I september meddelar Rettig Group avsikten att fusionera Purmo Group med Virala Acquisitions Company börsnotera det fusionerade bolaget med Rettig Group som majoritetsägare.